REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO BURSY MIEJSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
dla uczniów ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w Bursie Miejskiej

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

14 lipca 2017r. rozpoczyna się rekrutacja do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce w Bursie.

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

14 – 18 lipca 2017 r.– Złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej.

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 14 – 18 lipca 2017 r.
w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00.

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT NIEPEŁNOLETNI (pobierz)
  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO BM – KANDYDAT PEŁNOLETNI (pobierz)

19 lipca 2017 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

20 – 24 lipca 2017 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

  • 2 egzemplarze UMOWA ZAKWATEROWANIA W BURSIE MIEJSKIEJ (pobierz)
  • OŚWIADCZENIE RODZICÓW PRAWNYCH OPIEKUNÓW (pobierz)
  • KARTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZDROWIA WYCHOWANKA BURSY (pobierz)
  • KWESTIONARIUSZ OSOBOWY WYCHOWANKA (pobierz)

 

25 lipca 2017 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Od 25 lipca 2017 r.  – uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

21 sierpnia 2017 r. – Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków o przyjęcie do Bursy Miejskiej. Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godz. 8:00-15:00

22 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

23 – 24 sierpnia 2017 r. – Potwierdzenie woli poprzez dostarczanie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

25 sierpnia 2017 r. – Publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.