Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Bursy Miejskiej w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko i mię zakwalifikowany/niezakwalifikowany zakwalifikowana/niezakwalifikowana
1. Adamska  Wiktoria zakwalifikowana
2. Bieda Małgorzata zakwalifikowana
3. Bieniek Jakub zakwalifikowany
4. Bladziak Natalia zakwalifikowana
5. Bożek Julia zakwalifikowana
6. Chudy  Wiktoria zakwalifikowana
7. Dłubak Ewelina zakwalifikowana
8. Dobosz Szymon zakwalifikowany
9. Drozd Adrian zakwalifikowany
10. Duda Mateusz zakwalifikowany
11. Dudek  Klementyna zakwalifikowana
12. Famulska Martyna zakwalifikowana
13. Geneja Adam zakwalifikowany
14. Gradowicz  Jakub zakwalifikowany
15. Grewenda  Antoni zakwalifikowany
16. Gryc Nikol zakwalifikowana
17. Guła Kinga zakwalifikowana
18. Gutka Katarzyna zakwalifikowana
19. Iłczyk Klaudia zakwalifikowana
20. Izydorczyk  Weronika zakwalifikowana
21. Jamróz  Mateusz zakwalifikowany
22. Jędrzejczyk  Klaudia zakwalifikowana
23. Juszczyk  Kinga zakwalifikowana
24. Kiepal Natalia zakwalifikowana
25. Klempa Martyna zakwalifikowana
26. Klimas  Patryk zakwalifikowany
27. Koper Natalia zakwalfikowana
28. Kotyla Martyna zakwalifikowana
29. Kułaga Sebastian zakwalifikowany
30. Kurek  Natalia zakwalifikowana
31. Leśniak  Krystian zakwalifikowany
32. Lipiec  Julia zakwalifikowana
33. Łuczyńska Sara zakwalifikowana
34. Malewska  Weronika zakwalifikowana
35. Marzec Jakub zakwalifikowany
36. Matyszczak Tomasz zakwalifikowany
37. Nowak Natalia zakwalifikowana
38. Nowak Artur zakwalifikowany
39. Nowakowski Kamil zakwalifikowany
40. Orawiec Daniel zakwalifikowany
41. Orłowska Kamila zakwalifikowana
42. Pachurka Kamil zakwalifikowany
43. Parkitny Jakub zakwalifikowany
44. Paś Sandra zakwalifikowana
45. Piśkiewicz Aleksandra zakwalifikowana
46. Pluta Aleksandra zakwalifikowana
47. Pudelski Wojciech zakwalifikowany
48. Pytlarz Julia zakwalifikowana
49. Raźniak Sylwia zakwalifikowana
50. Rogalińska Adrianna zakwalifikowana
51. Rojszczyk Paweł zakwalifikowany
52. Romanowicz Szymon zakwalifikowany
53. Różycka Agnieszka zakwalifikowana
54. Siwek Paulina zakwalifikowana
55. Skalec Patryk zakwalifikowany
56. Skoczylas  Albert zakwalifikowany
57. Skrzypczyk Dagmara zakwalifikowana
58. Smaga Kasandra zakwalifikowana
59. Spyra Żaneta zakwalifikowana
60. Stolarska  Natalia zakwalifikowana
61. Straszak Julia zakwalifikowana
62. Suchorska Andżelika zakwalifikowana
63. Szlachcic  Wiktoria zakwalifikowana
64. Szydłowski Kamil zakwalifikowany
65. Tatarek  Błażej zakwalifikowany
66. Tkacz  Magdalena zakwalifikowana
67. Tulejko  Weronika zakwalifikowany
68. Wączek Kinga zakwalifikowana
69. Weber Marcin zakwalifikowany
70. Werbiński Marcel zakwalifikowany
71. Wieczorek Emilia zakwalifikowana
72. Wojtal Michał zakwalifikowany
73. Wójcik Marlena zakwalifikowana
74. Zasada Wiktoria zakwalifikowana
75. Ziętal Marta zakwalifikowana
76. Zygoń  Angelika zakwalifikowana

  Najniższa liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania  do Bursy Miejskiej wynosi 0

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Aleksandra Politańska

 Częstochowa  19.07.2017r

                                                  

                                                                UWAGA

                            W dniu 25 lipca 2017r. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Bursy Miejskiej wraz z podziałem do poszczególnych budynków  Bursy Miejskiej.

Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego jest złożenie kompletu dokumentów.

Komisja Rekrutacyjna dokona przydziału do poszczególnych budynków Bursy Miejskiej zakwalifikowanych wychowanków, uwzględniając kolejno niżej wymienione zasady:

1) uczniowie klas sportowych,

2) odległość oraz łatwość dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji miejskiej,

3) wskazanie danego budynku BM przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowanków   pełnoletnich we wnioskach składanych do BM.