Święto Edukacji Narodowej


„Kto wiele przebywa z dziećmi,
odkryje, że żaden nasz czyn
nie pozostaje u nich bez dźwięku”
J.W.Goethe

Dzień 17 października w Bursie przy
ul. Nowowiejskiego był dniem wyjątkowym, odbyło się  wówczas spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowano specjalną oprawę tego dnia, zaproszeni goście zasiedli
przy pięknie udekorowanych stołach w świetlicy, która przybrała barwy jesieni. Motywem przewodnim były kompozycje kwiatów ułożone w wydrążonych dyniach. Uroczystość rozpoczęła pani kierownik Renata Dudek witając przybyłych gości: Dyrekcje Bursy Miejskiej: Panią Marię Kowaleczko – Miedzińską, Panią Jolantę Kowalik, Panie kierowniczki: Barbarę Leś i Aleksandrę Politańską oraz wychowawców i pracowników administracji i obsługi z poszczególnych placówek. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Maria Kowaleczko – Miedzińska i złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia oraz podziękowała za poświęcenie i trud wkładany każdego dnia w opiekę i wychowanie młodzieży. Pani Dyrektor podziękowała również i wyraziła słowa uznania dla  wychowanków mieszkających w Bursie. Następnie Pani Dyrektor wręczyła wychowawcom i pracownikom administracji i obsługi Nagrody Dyrektora Bursy Miejskiej. Była to kolejna okazja do wymiany podziękowań i gratulacji. Miłym akcentem tej uroczystości był występ muzyczny wychowanki Klaudii Jędrzejczyk, która zagrała
na flecie i fortepianie. Nie mogło również zabraknąć życzeń i podziękowań
od młodzieży, które jako przedstawiciel wszystkich wychowanków Bursy Miejskiej złożył Krystian Leśniak. Na koniec młodzież wręczała kwiaty i zrobiło się jeszcze bardziej odświętnie i uroczyście. Po części oficjalnej wśród śmiechu i ogólnej wesołości przyszła chwila na indywidualne rozmowy, wymianę serdeczności i  słodki poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okazję.Wspólnie mogliśmy się cieszyć ze spotkania
w gronie współpracowników, dzień ten wywołał mnóstwo entuzjazmu i pozytywnych emocji.