Już nadszedł 2018 rok

                 Zdrowia, szczęścia i dobrych, ciekawych perspektyw na przyszłość                                                                     życzą:

                  Dyrekcji, kierowniczkom, p. pedagog, wychowawcom, pracownikom                  niepedagogicznym  oraz swoim koleżankom i kolegom z pozostałych Burs

                                       – wychowankowie z Bursy przy ul. Prusa.                                                                                       Do siego roku !!!