UWAGA

Informujemy Rodziców i Wychowanków, że w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy Bursa Miejska nie zapewnia wychowankom opieki i możliwości zamieszkiwania.

Oznacza to, że wychowankowie w tym czasie nie mogą przebywać w Bursie.

Informacja ta dotyczy ferii zimowych od 29.01.2018r. do 11.02.2018r., wiosennej przerwy świątecznej od 29.03.2018r. do 3.04.2018r., 1 i 3.05.2018r., 31.05.2018r..

Wychowankowie opuszczają i wracają do BM na zasadach dotyczących wyjazdów w placówkach 5-dniowych.

Szczegółowych informacji udzielą zainteresowanym Wychowawcy.