Sudoku i inne zadania

W śnieżne popołudnie, w placówce przy ul. Legionów, w obecności Pani Dyrektor Marii Kowaleczko- Miedzińskiej  i Pani Kierownik Barbary Leś zostały przeprowadzone zajęcia „Sudoku i inne zadania”

Uczestnicy zmierzyli się z zagadkami o różnym stopniu trudności, które pomagają rozwijać umiejętność logicznego myślenia, ćwiczą koncentrację i rozwijają matematyczny spryt.

Z pierwszym etapem konkursu poradzili sobie wszyscy wychowankowie, drugi etap ukończyła i tym samym zajęła pierwsze miejsce – ANIA DOMAŃSKA

Wszystkim biorącym udział w zabawie dziękuję i gratuluję – Joanna Porada