,, Hej przyjaciele, zostańcie ze mną”

,,Hej przyjaciele, zostańcie ze mną”- słowami tej piosenki zakończyła się impreza z okazji  ,,Pożegnania Maturzystów” w Bursie przy ul. Prusa. Impreza odbyła się 12 kwietnia o godzinie 17  w pięknie udekorowanej przez wychowawczynie Ewę Iskrę i Elżbietę Strączyńską niedawno wyremontowanej sali telewizyjnej. Gośćmi spotkania byli wszyscy pracownicy pedagogiczni placówki przy ul. Prusa z Panią Dyrektor Marią Kowaleczko- Miedzińską, Kierownik Renatą Dudek oraz Panią Pedagog Agatą Noszczyk i Justyną Klejny-Czubak na czele. Obecni byli również wszyscy pracownicy obsługi i administracji. Pani Kierownik Renata Dudek rozpoczęła imprezę wygłaszając słowo wstępne, w którym powitała wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie tegorocznych maturzystów. Następnie prowadzące imprezę wychowanki : Andżelika Suchorska, Kinga Wączek poprosiły o głos Panią Dyrektor Marię Kowaleczko- Miedzińską, która wręczyła listy pochwalne dla rodziców oraz złożyła życzenia wszystkim maturzystom.W imieniu maturzystów przemówiła Wiktoria Gul, która podziękował wszystkim pracownikom naszej placówki za opiekę oraz rodzinną atmosferę, jaka towarzyszyła wszystkim wychiwankom w czasie pobytu w Bursie. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część artystyczna imprezy, na którą składały się piosenki  śpiewane przez nasze wychowanki : Kingę Więdłochę, Paulinę Klubę, Julię Górecką, Weronikę Kupczak  przy akompaniamencie gitary wychowawcy Przemysława Świącia oraz prezentacja multimedialna,  pokazująca przegląd pobytu w Bursie odchodzących maturzystów- autor Przemysław Świąć. Gwoździem programu był specjalnie przygotowany test z wiedzy ogólnej, który wszyscy obecni pracownicy Bursy oraz wychowankowie zaliczyli śpiewająco. Po oficjalnych wystąpieniach i części artystycznej wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez nasze Panie kucharki. Wychowawcy ufundowali tort, który upiekła Pani Iza Janus. Tort po odpaleniu dwóch płonących rac szybko pojawił się na talerzach biesiadników i równie szybko z nich zniknął. Spotkanie miało radosny a zarazem refleksyjny charakter. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwali jej organizatorzy i autorzy scenariusza: Joanna Urbańska i Jacek Gołda.  Szczególne podziękowania należą się Pani Kierownik Renacie Dudek za wspaniały wystrój stołów oraz koordynowanie pracy wszystkich osób, bez których ta impreza by się nie odbyła. Za zdjęcia dziękujemy wychowance Julii Zasadzie, a za fachową obsługę gości wychowankom: Klaudii Pawlikowskiej, Patrycji Bzdak, Aleksandrze Jakubiak, Weronice Lipnickiej, Jakubowi Troczce i Miłoszowi Szymczakowi.               

                                                                            Wychowawcy z Bursy przy ul. Prusa