Nakręceni na pomaganie

Wychowankowie z Bursy Miejskiej przy ul. Nowowiejskiego bardzo dobrze znają sens tych słów. Wspólnie z wychowawcami z dużym zaangażowaniem przystąpili do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Mają one wielką moc, ale trzeba zebrać ich naprawdę dużo. Taka inicjatywa nic nie kosztuje, a ratuje środowisko i co najważniejsze – pomaga potrzebującym.                                                                                                                  Zebrane nakrętki zostały posegregowane, spakowane do worków i przekazane
Wiktorii Kułak. Dziewczynka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i przepukliną oponowo-rdzeniową. Wymaga stałej rehabilitacji, kosztownego zaopatrzenia medycznego oraz wielospecjalistycznej opieki lekarskiej. Całkowity dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Wiktorii,
która każdego dnia walczy o samodzielność.
Cieszymy się, że mogliśmy choć trochę pomóc w morzu tych potrzeb. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji dziękujemy za życzliwość, bezinteresowność i ogromne serca. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach.  Zachęcamy wszystkich, aby dołączyli do naszej inicjatywy i wytrwałego zbierania nakrętek.          Nie zapominajmy, że robiąc tak niewiele, możemy komuś realnie pomóc.

                           Koordynatorzy akcji: Joanna Sajewska i Mariola Wagner