Ochrona danych w Bursie Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że został powołany Inspektor Ochrony Danych dla                         Bursy Miejskiej w Częstochowie.
Poniżej przedstawiamy listę osób, z którymi można się kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych.

  1. Justyna Sprycha – Inspektor Ochrony Danych  – iodjs@sod.edu.pl
  2. Renata Dudek    – Koordynator Ochrony Danych – rdudek@bursamiejska.czest.pl
  3. Albert Drogosz  – Koordynator Ochrony Danych – adrogosz@bursamiejska.czest.pl