Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

13 lipca 2018r. rozpoczyna się rekrutacja do Bursy Miejskiej w Częstochowie dla uczniów, którzy po raz pierwszy ubiegają się o miejsce w Bursie.

13 i 16 lipca 2018r. przyjmowane będą dokumenty pozwalające kontynuować pobyt wychowankom.

REKRUTACJA NOWYCH WYCHOWANKÓW

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów:

13-16 lipca 2018r. – złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy Miejskiej

Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w dniach 13-16 lipca 2018r. w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godzinach 8:00-15:00.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz)

Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia do szkoły ( dokument wydany przez szkołę)

17 lipca 2018r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18-19 lipca 2018r. – potwierdzenie woli poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

 20 lipca 2018r.– publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Od 20 lipca 2018r. – uruchomienie procedury odwoławczej. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list uczniów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

20 sierpnia 2018r. – Rekrutacja uzupełniająca – składanie wniosków o przyjęcie do Bursy Miejskiej.  Wniosek o przyjęcie do Bursy Miejskiej należy złożyć w siedzibie Bursy przy ul. Prusa 20 w Częstochowie w godzinach 8:00-15:00

21 sierpnia 2018r. – publikacja list osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

22-23 sierpnia 2018r. – potwierdzenie woli poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów określonych na stronie www.bursamiejska.czest.pl

24 sierpnia 2018r. – publikacja list osób przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej wraz z podziałem do poszczególnych placówek Bursy Miejskiej.

Wszystkie  dokumenty powinny być zaparafowane w prawym dolnym rogu kartki.

 

KONTYNUACJA  POBYTU

Harmonogram składania stosownych dokumentów dla wychowanków kontynuujących pobyt w Bursie Miejskiej w Częstochowie:

13- 16 lipca 2018r. – złożenie deklaracji wraz z koniecznymi do kontynuacji pobytu dokumentami: Umowa zakwaterowania w Bursie Miejskiej w dwóch egzemplarzach, Kwestionariusz osobowy wychowanka, Karta informacyjna dotycząca zdrowia, Zgoda na korzystanie z praw do wizerunku.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pobierz)

Wszystkie  dokumenty powinny być zaparafowane w prawym dolnym rogu kartki.