Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Drodzy Wychowankowie i Rodzice/Opiekunowie Prawni – z Polski i z zagranicy,

Serdecznie prosimy o zapoznanie się z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019
i uwzględnienie go w planach związanych z pobytem dziecka w Bursie Miejskiej
w Częstochowie.

Przypominamy, że Bursa Miejska jest placówką feryjną, czyli, że w dni wolne od nauki nie zapewnia wychowankom opieki i wychowania.

Oznacza to, że w tych dniach opiekę dziecku zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.

Poniżej przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2018/2019 określony na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
w dniu 12.06.2018r:

– 3 września 2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;

– 1 listopada 2018 r. (czwartek) – Święto Wszystkich Świętych;

– 11 listopada 2018 r. (niedziela) – Święto Niepodległości;

– 23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna;

– 1 stycznia 2019 r. (wtorek) – Nowy Rok;

– 11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe;

– 18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna;

– 1 maja 2019 r. (środa) – Święto Pracy;

– 3 maja 2019 r. (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja;

– 20 czerwca 2019 r. (czwartek) – Boże Ciało;

– 21 czerwca 2019 r. (piątek) – Zakończenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych;

– 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – Ferie letnie.