Informacje dotycząc kwaterowania wychowanków w dniu 2.09.2018r.

Drodzy Wychowankowie i Rodzice/Opiekunowie Prawni,

Przypominamy, że aby zostać zakwaterowanym w Bursie Miejskiej w dniu 2.09.2018r.    należy dopełnić wszelkich formalności wskazanych na naszej stronie internetowej.

Oznacza to dostarczenie:

 • ZAŚWIADCZENIA WYDANEGO PRZEZ SZKOŁĘ POTWIERDZAJĄCEGO PRZYJĘCIE UCZNIA;
 • 2  EGZEMPLARZY UMOWY WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I EWENTUALNIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO;
 • KARTY INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ ZDROWIA WYCHOWANKA, PODPISANEJ PRZEZ OBOJE RODZICÓW I LEKARZA;
 • KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO WYCHOWANKA PODPISANEGO
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH;
 • ZGODY NA KORZYSTANIE Z PRAW DO WIZERUNKU PODPISANEJ
  PRZEZ OBOJE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I EWENTUALNIE WYCHOWANKA PEŁNOLETNIEGO;
 • DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO SYTUACJĘ PRAWNĄ I LOSOWĄ WYCHOWANKA – JEŻELI, TO KONIECZNE.

 

Przypominamy także, że wszystkie strony dokumentów muszą być zaparafowane przez rodziców.

Wychowankowie, którzy złożyli wymagane dokumenty w rekrutacji lipcowej
i uzupełniającej nie dostarczają dokumentów ponowie.

Jeżeli wyżej wymienione dokumenty nie będą dostarczone w dniu zakwaterowania lub nie będą spełniać powyższych wymogów, wychowanek nie zostanie zakwaterowany w placówce Bursy Miejskiej.

Ponadto zobowiązujemy Rodziców/Opiekunów prawnych wychowanków niepełnoletnich do osobistego stawiennictwa w placówce wraz z dzieckiem
i okazania się dokumentami potwierdzającymi tożsamość.

Wszystkie powyższe uwagi dotyczą także wychowanków z zagranicy