Język polski – cyklicznie i przedmaturalnie

W dniu 17.10.20218 r. odbyły się w placówce przy                  ul. Jasnogórskiej cykliczne zajęcia z języka               polskiego dla uczniów klas maturalnych.

Wychowankowie rozmawiali z p. Ateną Wróbel o tym,           jak wygląda egzamin pisemny i ustny. Oglądali przykładowe arkusze egzaminacyjne.                    Zapoznali się również z tekstami matur ustnych i wspólnie kilka omówili. Wraz z wychowawcą wymieniali motywy występujące w ich ulubionych książkach, filmach i piosenkach, odkrywając, jak wiele    ich jest i jak ich znajomość może ułatwić analizę tekstu maturalnego. Następnie po przeanalizowaniu listy lektur zastanowili się wspólnie, które utwory powinny zostać powtórnie omówione.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy otrzymali materiały do przeanalizowania na kolejne spotkanie, a chętni dodatkowo arkusze matur rozszerzonych.

Było ciekawie, miło i bardzo twórczo.