Uczymy się, jak się uczyć

Wychowankowie klas pierwszych dopiero zaczynają naukę w szkole średniej. Zaczęli uczęszczać          do nowych szkół, mają kontakt         z nowymi nauczycielami, poznają nowych kolegów, ale jedno jest niezmienne – muszą się dalej uczyć. Wielu uczniów najczęściej uczy     się wyłącznie do sprawdzianów,        a po ich zaliczeniu większość materiału zapomina. Badania potwierdzają, że adekwatnie dobrana metoda wspomagająca proces gromadzenia i przechowywania wiedzy może przyczynić się do poprawy efektów uczenia się i do skrócenia czasu nauki od 2 do 3 razy. I właśnie tematowi metod i technik uczenia się było poświęcone spotkanie wychowanków klas pierwszych z wychowawcą. Młodzież otrzymała wiele przydatnych informacji na temat: higieny uczenia się, organizacji nauki, sposobów uczenia się, zasad sprzyjających zapamiętywaniu (rozumienie, rozłożenie nauki w czasie, uczenie się na głos, utrwalanie, zasada całości i kontrastu, zaangażowanie zmysłów), praw rządzących zapamiętywaniem. Omówiliśmy również skuteczność różnorakich metod nauki.

Mam nadzieję, że nie był to czas stracony, a przedstawione informacje zaowocują lepszymi ocenami.                                                                                                                  Dorota Kierat