Listopad – miesiącem pamięci

dav

Listopad – miesiąc wspominania tych, którzy odeszli.  Pamięć o nich jest  ważną częścią naszego życia. Dlatego jak co roku młodzież          z placówki przy ul. Jasnogórskiej wraz z wychowawczynią Grażyną Pydzińską odwiedziła Cmentarz Komunalny. Cmentarz ten został udostępniony 1 lipca 2003r.    Należy do największych nekropolii w Polsce. Warto go zobaczyć.   Jest obiektem innym niż pozostałe cmentarze w Częstochowie.        Są tam tradycyjne grobowce, na wielu z nich znajdują się piękne rzeźby: kobieta siedząca w fotelu, luneta astrologiczna, popiersia dzieci, anioły.                         Nowością są miejsca na urny, tak zwane groby amerykańskie (naziemne), kolumbaria  i ściany pamięci. Piękna nowoczesna kaplica króluje naprzeciwko wejścia głównego.

Nasi wychowankowie pochylili głowy nad Mogiłą Ofiar II Wojny Światowej  oraz mogiłą długoletniego kierownika placówki przy ul. Jasnogórskiej pana W. Czerwińskiego. Zapaliliśmy znicze. Wyjście pomimo brzydkiej pogody okazało się udane i pełne refleksji.

Cmentarze uczą życia

Tak jak uczy życia przeszłość

Dlatego spokojnie przejdźmy aleją

Chyląc głowy nad każdą mogiłą.