Cześć i chwała Bohaterom!

„Naród, który nie zna swej historii skazany jest
na jej powtórne przeżycie”

Przed nami dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki  – dni pamięci o tych, co odeszli, których już nie ma wśród nas. W pobliżu naszej Bursy jest wiele miejsc pamięci związanych z upamiętnieniem walk
i męczeństwa narodu  polskiego. Wszyscy wiemy,
jak ważna jest pamięć o bohaterach  i ich czynach. Żyjemy dopóty, dopóki żyje pamięć o nas.
Jak co roku o tej porze grupa młodzieży z Bursy Miejskiej przy ul. Nowowiejskiego
pod opieką wychowawców: Marioli Wagner i Małgorzaty Trzepizur udała się do miejsc pamięci, które nasza placówka otacza opieką: Pomnik Poległym w obronie Ojczyzny, Tablica Pamięci Zesłańców Sybiru, Tablica na budynku dawnego Gestapo,
Tablica Pamięci Gen. Stanisława Sojczyńskiego „Warszyca” oraz Żołnierzy  Konspiracyjnego Wojska Polskiego. 
Wychowankowie zebrali opadłe z drzew liście, zapalili znicze na znak wdzięczności za poświęcenie i ofiarę, za to, że możemy żyć
w wolnej Ojczyźnie. Swą obecnością, chwilą zadumy i skupienia oddali cześć Bohaterom, którym tak wiele zawdzięczamy.