Wielki Konkurs wiedzy o Niepodległej już za nami

    W tym roku obchodzimy 100. rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Aby uczcić ten jubileusz, nasza Bursa przeprowadziła Konkurs Wiedzy
o Niepodległej, który składał się z dwóch etapów.
Pierwszy etap eliminacyjny został przeprowadzony
we wszystkich placówkach Bursy . W ten sposób wyłoniono drużyny, które rywalizowały 07.11. 2018 r.
w Wielkim Finale, w placówce przy ulicy Nowowiejskiego.

W skład jury konkursu finałowego weszli zaproszeni goście: p. Dyrektor Maria Kowaleczko-Miedzińska, która została Przewodniczącą Jury, p. Wicedyrektor
Renata Dudek, p. Kierownik Joanna Sajewska i p. Pedagog Justyna Kleiny-Czubak. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała sędzia główny p. Małgorzata Palacz, której pomagali wychowankowie naszej placówki. Prowadzącymi uroczystość byli wychowawca Jacek Gołda i wychowanka Natalia, która wyjaśniała zawiłości i meandry polskiej historii.

Finał rozgrywano w formie drużynowej, składał się z sześciu rund. Trzy rundy pytań testowych i trzy rundy, w których wykorzystano prezentacje multimedialne.

Od pierwszej rundy rywalizacja była bardzo wyrównana i stojąca na wysokim poziomie. Młodzież wykazała się doskonałą znajomością tematu. O zwycięstwie zadecydowała ostatnia konkurencja „Jaka to melodia?”. Wychowankowie musieli odgadnąć tytuły piosenek wojskowych z okresu I Wojny Światowej i walk o Niepodległość. Emocje sięgnęły zenitu, co uwidoczniło się w spontanicznym śpiewie uczestników konkursu.

W sympatycznej i wesołej atmosferze p. Dyrektor ogłosiła wyniki konkursu.

Pierwsze miejsce zajęli wychowankowie z placówki przy ulicy Nowowiejskiego (najbardziej rozśpiewana ekipa), drugie miejsce wychowankowie z placówki
przy ulicy Jasnogórskiej, trzecie – z placówki przy ulicy Legionów, a czwarte –
z placówki przy ulicy Prusa.

Dyrektor złożyła wszystkim uczestnikom gratulacje i wręczyła nagrody, po czym wszyscy obecni stanęli do pamiątkowego zdjęcia. Następne będzie za sto lat…

 Jacek Gołda