Wieczornica z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Klęska wszystkich zaborców w I wojnie światowej sprawiła, że nasz kraj po 123 latach niewoli w końcu stał się suwerenny.

11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała Marszałkowi Piłsudskiemu władzę cywilną i wojskową, a następnego dnia powierzyła misję utworzenia rządu. Rada Regencyjna zakończyła swoją działalność i wydając oświadczenie do Józefa Piłsudskiego, orzekła: „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem Narodu Polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.

Obchodzone od lat 30. Święto Niepodległości, po kilkudziesięciu latach przerwy, przywrócono po 1989 roku.

Dzień 11 listopada został uczczony również w Bursie przy ul. Jasnogórskiej. W dniu 13.11.2018r. została zorganizowana  wieczornica, która rozpoczęła się uroczystym odśpiewaniem naszego Hymnu Narodowego (wszystkie zwrotki) z towarzyszeniem pianina, na którym grał nasz bursowy wirtuoz. Następnie młodzież została zapoznana
z wiadomościami na temat obchodzonej rocznicy i wreszcie wspólnie śpiewała pieśni patriotyczne, związane z naszą historią posiłkując się tekstami prezentowanymi na ekranie telewizora przy akompaniamencie pianina i gitary. Za ten wzruszający wieczór  – wspólne śpiewanie i piękny akompaniament – dziękują wszystkim organizatorki spotkania: Dorota Kierat i Aneta Lubczyńska.