Częstochowskie Targi Szkolne „Zawodowiec 2019”

W dniach 13 – 14 marca 2019 roku, w Hali Sportowej Częstochowa, odbyła  się kolejna edycja Częstochowskich Targów Szkolnych „Zawodowiec 2019”, które zorganizował Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Podczas targów młodzież ze szkół podstawowych i  gimnazjów  mogła nie tylko zapoznać się  z ofertą szkół technicznych i firm, które oferują im praktyki i staże zawodowe, a nawet późniejsze zatrudnienie, ale także poznać ofertę Bursy Miejskiej. Na naszym stanowisku była wyświetlana prezentacja multimedialna przedstawiająca ofertę BM. Młodzież wraz
z wychowawcami z poszczególnych placówek zachęcała uczestników targów, którzy przyjechali spoza Częstochowy, do zamieszkania w Bursie, wręczając przy tym ulotki informacyjne.  Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających.