Zmagania ortograficzne

     W placówce przy ul. Nowowiejskiego
w dniu 21. 03. 2019 r. odbyła się kolejna edycja Konkursu ortograficznego, w ramach zajęć otwartych dla zainteresowanych wychowawców.

Na konkurs przybyli wychowawcy z różnych placówek w celu wymiany swoich spostrzeżeń, uwag i doświadczeń. Wychowankowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w sześciu zadaniach konkursowych oraz wykazać się wiedzą ortograficzną w dyktandzie.

Łączna suma punktów uzyskanych w konkursie wyłoniła zwycięzców.

Najlepszymi okazały się:                                                                                                     I miejsce ex aequo  – Weronika i Julia                                                                               II miejsce – Kamila                                                                                                            III miejsce – Martyna

Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone upominkami.

Organizatorzy konkursu: Małgorzata Palacz, Sylwia Błaszczyk