Świąteczny nastrój w Bursie przy ul. Prusa

Jak co roku wychowankowie Bursy Miejskiej przy ul. Prusa wzięli udział w konkursie
na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Wychowankowie z dużym zaangażowaniem samodzielnie wykonali rozmaite kartki wielkanocne związane z tematyką religijną, wybranym zdarzeniem, symboliką i tradycjami oddającymi atmosferę świąt Wielkiej Nocy w Polsce. Wychowankowie wykazali się dużą wyobraźnią artystyczną. Nad ich pracą czuwali wychowawcy Bursy Miejskiej przy ul. Prusa ( Ewa Iskra, Joanna Urbańska, Elżbieta Strączyńska, Joanna Kowalczyk,  Anna Dudzik- Orman, Izabela Janus), którzy wspierali młodzież w rozwijaniu zdolności plastyczno- technicznych. Ponadto wykonano bardzo ładne świąteczne stroiki, które pięknie będą prezentować
się w okresie świątecznym. Dziękujemy wychowankom za zaangażowanie w konkursie.