FIFA 2019 w Bursie na Prusa

W dniu 10 czerwca 2019 r. w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa odbył się Turniej FIFA 2019. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział 14 wychowanków, w tym jedna odważna dziewczyna. Głównym założeniem Turnieju było racjonalne wykorzystanie czasu wolnego oraz promowanie idei  fair play. Mecze wzbudzały ogromne emocje wśród uczestników Turnieju oraz kibicujących im kolegów.  Pierwsze miejsce wywalczył Tobiasz, drugie Jakub, a trzecie Marcel. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali słodkie nagrody oraz dyplomy, ufundowane przez organizatorów Turnieju: Joannę Kowalczyk i Przemysława Świącia.