Zebrania z Rodzicami nowo przyjętych wychowanków

Informujemy, że zebrania informacyjne obowiązkowe dla Rodziców nowo przyjętych wychowanków z Dyrekcją i Kierownikami placówek Bursy Miejskiej odbędą się według poniższego harmonogramu:

  • w placówce BM przy ul. Legionów  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Jasnogórskiej  w dn. 1 września o godz. 15.00;
  • w placówce BM przy ul. Prusa w dn. 1 września o godz. 15.00.

 Zapraszamy na spotkanie.