UWAGA DOTYCZĄCA KWATEROWANIA WYCHOWANKÓW

UWAGA !!!

ZOBOWIĄZUJEMY RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH WYCHOWANKÓW NIEPEŁNOLETNICH (NOWOPRZYJĘTYCH I KONTYNUUJĄCYCH POBYT)
DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W PLACÓWCE W DNIU KWATEROWANIA WRAZ Z DZIECKIEM I OKAZANIA SIĘ DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI TOŻSAMOŚĆ.

WYCHOWANKOWIE NIEPEŁNOLETNI, KTÓRZY PRZYJADĄ DO PLACÓWKI
BEZ RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH NIE ZOSTANĄ ZAKWATEROWANI.

WSZYSTKIE POWYŻSZE UWAGI DOTYCZĄ TAKŻE WYCHOWANKÓW
Z ZAGRANICY.