Zapraszamy do gry !

W placówce przy ul. Legionów od września uruchomiona jest wypożyczalnia gier i zabaw towarzyskich i planszowych. Wychowankowie w wolnym czasie mogą skorzystać z gier quizowych /np. Quiz o Europie, Quiz
o Polsce/, gier typowo towarzyskich / np. Raz na górze raz na dole/, gier logicznych / np. Jenga, miniscrabble/
oraz gier wywołujących szczery uśmiech na twarzach grających /np. 5 sekund,  Nie śmiej się / oraz wielu innych. Najczęściej młodzież wypożycza gry, by zagrać z kolegami czy koleżankami w pokoju ale grają także w świetlicy w obecności wychowawców, którzy są wtedy prowadzącymi grę.Zapraszamy tych, którzy jeszcze nie korzystali
z gier, by osobiście przekonali się, że jest to wspaniały sposób spędzania wolnego czasu. Wypożyczalnię gier prowadzą oraz pełnią funkcję prowadzących/wychowawczynie Beata Jakóbczak i Małgorzata Palacz.