PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH

 

                                                                                             W tym roku Bursa Miejska włączyła się do akcji MEN , #SzkołaPamięta. Młodzież pod kierunkiem pana Przemysława Świącia oraz pani Izabeli Janus- Mosińskiej wychowawców z Bursy Miejskiej przy ul. Prusa, odwiedziła miejsca pamięci znajdujące się  w dzielnicy Raków. Młodzież z wychowawcami uczciła pamięć poległych
na Placu Orląt Lwowskich oraz przy tablicy pamiątkowej przy ul. Iłłakowiczówny poprzez zapalenie symbolicznych zniczy oraz dyskusję o minionych wydarzeniach.