Lekcja przestrogi – przemoc i agresja

„Przemoc  karmi się milczeniem”                             Słowa te stanowiły motto pierwszych zajęć z cyklu     „Lekcja przestrogi”, które odbyły się w Bursie Miejskiej
w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej w dniu 07.11.2019r. Zajęcia zapoczątkowały przygotowany przez panią Anetę Lubczyńską cykl 4 spotkań z wychowankami, a tego dnia młodzież zobaczyła film pt. ”Oni – co każdy powinien wiedzieć o przemocy” opowiadający o tym, do czego może doprowadzić niekontrolowana agresja, jak może nas uwikłać w różne złe sytuacje, które mogą odcisnąć piętno na naszym dalszym życiu. Podczas dyskusji po projekcji filmu młodzież zapoznała się z różnymi obliczami przemocy, jej przyczynami i skutkami, a także metodami jej zapobiegania
oraz konkretnymi przykładami działań, mającymi na celu pomoc osobom dotkniętych przemocą. Wychowankowie otrzymali informację o działalności Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz wiedzę o procedurze interwencyjnej wobec sprawcy przemocy domowej „Niebieska Karta”.