Wiedza o Niepodległej.

11 listopada 2019 roku świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach upamiętnienia tego wydarzenia wychowawcy J. Gołda         i G. Pydzińska zaprosili do udziału  w konkursie
„Wiedza o Niepodległej” wychowanków klas pierwszych     z ulicy Jasnogórskiej. Celem zajęć było wzbogaceni wiedzy młodzieży o okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy, którzy wykazali
się kreatywnością otrzymali słodkie nagrody.