Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze…

Jak tradycja nakazuje, tak i w placówce
przy ul .Jasnogórskiej odbył się wieczór wróżb andrzejkowych. Wychowankowie mogli wybrać sobie kilka wróżb tj. przebijanie serca z imieniem wybranków, przelewanie wosku przez klucz  losowanie  karteczek
z wróżbami, wróżenie z kart, wróżenie z filiżanek. Młodzież  świetnie się bawiła, a teraz wszyscy czekają  na spełnienie przepowiedni.

Zajęcia przygotowały : Grażyna Pydzińska, Magdalena Szydłowska