Wszyscy czujemy i odczuwamy


9 grudnia odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące uczuć i emocji, prowadzone przez panią Małgorzatę Gorzelak.
Podczas zajęć wychowankowie nauczyli się rozpoznać i nazwać uczucia i emocje swoje oraz innych ludzi. Zrozumieli jak ważną rolę
w życiu pełni empatia, że emocje można wyrażać  w sposób, który nie krzywdzi innych, że można o emocjach rozmawiać otwarcie. Celem zajęć było również, aby wychowankowie szanowali innych ludzi,
lepiej ich rozumieli. Zajęcia przebiegły w kameralnym gronie i w miłej atmosferze.