Mam talent

Chętnie prezentujemy osiągnięcia naszych wychowanków w różnych dziedzinach. Staramy się też wspierać uzdolnioną młodzież. Dziś przedstawiamy prace początkującej plastyczki Oli Targońskiej – uczennicy  Liceum Plastycznego im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie. Szkicownik Oli pełen prób doskonalących umiejętności warsztatowe, służący rozwijaniu zmysłu obserwacji, koncentracji i spostrzegawczości, zwracający uwagę wzruszającym studium psa. Niezwykle wdzięczny temat. Gratulujemy.

                   Jolanta Mielczarek.