Wyślijmy sygnał dobra!

Niewątpliwie czas, w którym obecnie wszyscy się znaleźliśmy –  Wy wychowankowie, My wychowawcy
i pozostała ludność świata, należy do sytuacji trudnej, kryzysowej. Słowo „kryzys” pochodzi od greckiego „krisis” i oznacza: wybór, zmaganie się, walkę. W sytuacji kryzysowej walczymy z przeszkodą,
która uniemożliwia nam realizację celu.
Obecnie jest  czas kwarantanny, pozostania w domach. Kryzys można jednak wykorzystać do pozytywnej zmiany w życiu. Czas spędzony
w domu może być czasem na zastanowienie się, jak dobrze znamy naszych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół. Czas na wspólne rozmowy, wspólne posiłki, oglądanie filmów, czy słuchanie muzyki w gronie najbliższych. Teraz jest czas na wyrażanie uczuć,
czy przeprosiny, jeśli do tej pory nie mieliśmy na to czasu lub odwagi.
Wykorzystajmy ten okres na relaks, realizację zainteresowań, rozwijanie kreatywności. Może jest to szansa, abyśmy stali się sobie bliżsi i zaczęli dbać o siebie i innych.
Czas, aby wysłać do innych sygnał dobra.

Wychowawca Małgorzata Gorzelak