Kształcenie na odległość, czyli e-nauczanie.

Nauka zdalna jest dziś koniecznością i stanowi nie lada wyzwanie dla nas wszystkich.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z epidemią nauka jest realizowana na odległość. Czym jest e-nauczanie, na czym ono polega. Spróbuję przybliżyć to nowe zjawisko.
Podstawą  kształcenia zdalnego jest fizyczne oddalenie nauczyciela od ucznia.  Edukacja na odległość oznacza takie prowadzenie procesu kształcenia, w którym w istotny sposób uwzględnia się znaczący dla tego procesu brak bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem i innymi kształcącymi się – poprzez zastosowanie specyficznej organizacji kształcenia, w której kluczowe znaczenie mają:
· specjalnie przygotowane materiały i pomoce dydaktyczne

 • odmienne niż w tradycyjnym kształceniu szkolnym sposoby komunikowania się ucznia z nauczycielem i monitorowania przez nauczyciela procesu uczenia się, a także inne sposoby kontaktowania uczących się między sobą.
  · Odpowiednia obsługa tego kształcenia i administrowanie nim.
  Nowe medium, jakim jest Internet stworzyło wiele rozwiązań. Komunikowanie za pomocą podstawowych usług Internetu takich jak: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, FTP, testy kontrolne oraz strony WWW niezależnie od dystansu, jaki dzieli uczestników przebiega niemal natychmiast.
  Nauczyciel przygotowuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom. Przez sieć daje im wskazówki, przekazuje instrukcje kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej.
  Uczniowie komunikują się z nauczycielem wchodzą w interakcje z grupą i materiałem kształcenia.
  Sposoby komunikowania się za pomocą usług Internetu:
 1. Edukacja za pomocą poczty elektronicznejPoczta elektroniczna umożliwia przesyłanie tekstów, prac i załączników zawierających programy komputerowe, dźwięk, obrazy, animacje, dane w różnych formatach i wiele innych.
  Zaletą poczty elektronicznej jest to, że nie musimy posiadać osobistego komputera do wysyłania i odbierania informacji, ponieważ nasza skrzynka znajduje się na serwerze poczty elektronicznej i tam przechowywane są nasze listy. Za pomocą tego rodzaju komunikacji, możemy się porozumiewać z innymi osobami w sposób asynchroniczny.
  Proces nauczania za pomocą poczt elektronicznej odbywa się w następujący sposób:
  1. Prowadzący zajęcia przygotowuje tekst zadania do rozwiązania w dowolnym edytorze tekstu, a następnie jest on kopiowany do edytora poczty elektronicznej, bądź też załączany i wówczas będzie przesłany dokładnie w takim formacie w jakim został stworzony,
  2. Wpisuje adres, lub adresy uczniów w programie obsługującym pocztę elektroniczną, a następnie ja wysyła,
  3. Adresat, czyli uczeń odbiera wiadomość od nauczyciela,
  4. Prowadzący czeka na otrzymanie rozwiązanego zadania,
  5. Uczeń, opracowuje odpowiedź i wysyła ją do nauczyciela,
  6. Uczeń czeka na ocenę z rozwiązanego przez siebie zadania,
  7. Prowadzący wysyła wiadomość informująca ucznia o ocenia z rozwiązanego zadania,Sposób ten ma jednak szereg wad, a mianowicie: konieczność rozsyłania materiałów do dużej liczby użytkowników, brak możliwości modyfikacji treści bez ponownej konieczności przesyłania materiałów, konieczność „ręcznego” sprawdzania odpowiedzi na zadane pytania, co przy dużej ilości uczestników kursu staje się niemożliwe do zrealizowania. Poczta elektroniczna jest medium pomocnym raczej przy przesyłaniu zapytań na temat kursu, czy kontaktowania się z prowadzącym.

  Aby uzyskać prawa dostępu do odległego komputera, należy podać identyfikator użytkownika, oraz hasło. W archiwach serwerów FTP znajduje się ogromna ilość oprogramowania i materiałów dydaktycznych, jednak z powodu ograniczeń, nie jest najdogodniejszym narzędziem do wykorzystywania w edukacji na odległość. Natomiast może pełnić funkcję jako uzupełnienie do innych narzędzi stosowanych w edukacji na odległość.
  Jest to już znacznie bardziej zaawansowana forma rozpowszechniania wiedzy, ale mimo wszystko nie zapewnia łatwej dostępności materiałów, ani możliwości kontroli postępów edukacyjnych.

  Edukacja za pomocą listy dyskusyjnej
  Za pomocą poczty elektronicznej uczeń może zapisać się do list dyskusyjnych lub grup dyskusyjnych. Lista dyskusyjna to taka forma poczty elektronicznej, gdzie wysłanie listu powoduje automatyczne przekazanie go do członków grupy osób pragnących wymieniać wzajemnie swoje poglądy na dany temat.

  2. Edukacja za pomocą FTP

  FTP – czyli Protokół do Przesyłania Plików. Pozwala on na przesyłanie plików dowolnej wielkości i różnego rodzaju pomiędzy komputerami podłączonymi do Internetu. Dzięki temu każdy może udostępniać swoje pliki innym i pobierać pliki z serwerów na swój dysk.
  Jest to bardzo przydatne np. dla studentów i programistów, udostępniających swoje programy za darmo, przydaje się także naukowcom, wymieniającym duże pliki i zwykłym użytkownikom, którzy w ten sposób mogą ściągać większe pliki na swoje komputery.

  Listy dyskusyjne pełnią bardzo ważną rolę edukacyjną, ponieważ stwarzają możliwość zadawania pytań do listy jeśli mamy z czymś problem. Dużym prawdopodobieństwem jest, że w niedługim czasie otrzymamy od kogoś odpowiedź, bowiem w listach dyskusyjnych często uczestniczą najlepsi specjaliści z danej dziedziny.
  Niewątpliwą zaletą list dyskusyjnych jest swobodna wymiana informacji i w porównaniu do poczty elektronicznej dużo większa dostępność publikowanych materiałów. Jednak i ten sposób przekazywania wiedzy nie jest wolny od wad. Upowszechniane informacje są wprawdzie szeroko dostępne, ale grupy dyskusyjne nie pozwalają na sprawdzenie poziomu przyswojenia wiedzy.

  3. Edukacja za pomocą testów kontrolnych

  Interaktywne testy do samodzielnego rozwiązania mogą być zorganizowane na zasadzie testów wielokrotnego wyboru, odpowiedzi w formie brakujących słów lub wyrażeń, testy z jedną prawidłową odpowiedzią. Taka różnorodność form umożliwia lepsze przygotowanie do egzaminu oraz sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez ucznia. Zadania do rozwiązania, mogą zawierać wskazówki, podpowiedzi, które ukazują się gdy uczeń zgłosi taką potrzebę, w formie rozwijanego menu, odsyłacza do źródeł, materiałów edukacyjnych, ukrytych adnotacji zawierających analogie lub przykłady. Uczeń może sprawdzić czas wykonywania testu i porównać go ze standardowym egzaminem.
  Dobrze skonstruowane testy mogą być również wykorzystywane do śledzenia postępów w nauce.

 2. Edukacja za pomocą WWW.Serwis WWW oferuje bardzo przyjazną usługę w technologii klient-serwer. Wspomniana usługa umożliwia komunikację dwóch komputerów, z których jeden pełni rolę dostawcy informacji (serwer), natomiast drugi pełni rolę odbiorcy. Technologia ta pozwala na współpracę wielu komputerów działających pod kontrolą różnych systemów operacyjnych, a także na korzystanie z zasobów sieci Internet. Bardzo ważna zaletą tego sposobu przedstawiania informacji jest to, że przedstawiana jest ona w sposób dynamiczny. Dzięki wbudowanym narzędziom multimedialnym jest doskonałą formą nauczania w różnych dziedzinach. Uczniowie i nauczyciele, kierując się potrzebami informacyjnymi, mogą docierać do wybranych wiadomości, korzystając z Internetu w dowolnym miejscu, mając do dyspozycji komputer podłączony do sieci. Bardzo ważną rolę, w zaspokajaniu potrzeb informacyjnych nauczycieli i uczniów, spełnia szkolna biblioteka stanowiąca ważne centrum informacji. Korzystanie z Internetu w szkole pozwala na wyrównanie szans w dostępie do wiedzy.
  Wyszukiwanie informacji oraz umiejętność z zakresie komunikowania się za pomocą sieci, już w chwili obecnej stanowi elementarną kompetencję każdego obywatela. W sposób realny można dzisiaj uzyskać dostęp do katalogów wielu bibliotek, korzystać z księgarń internetowych, wymieniać doświadczenia z innymi użytkownikami sieci oraz uzyskiwać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Poniżej przydatne  linki do nauki zdalnej, z których możecie korzystać ucząc się w domu:

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Poniżej znajdziecie wybrane muzea w Polsce i na świecie, które oferują zwiedzanie online za darmo lub wirtualne spacery. Więcej informacji na temat każdego z tych miejsc można uzyskać na stronach internetowych.

Więcej: https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Muzea-online-zwiedzanie-muzeow-w-Polsce-przez-internet-za-darmo-KORONAWIRUS

https://stressfree.pl/wirtualne-zwiedzanie-wystarczy-klik/

https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy

https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/

https://spacer.muzeum1939.pl/

https://wawel.krakow.pl/kolekcja-lanckoronskich-wirtualne-zwiedzanie

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Na ten moment nauczanie z wykorzystaniem sieci dopiero raczkuje w naszym kraju. Miejmy nadzieję, że podejmowane obecnie próby popularyzowania tej formy kształcenia zaowocują w przyszłości znacznym zwiększeniem liczby osób mogących z niej skorzystać.

Źródło: szkolnictwo.pl, artelis.pl

Przygotowała: S. Błaszczyk, K. Jurczyk-Zjawińska.