Informacja dla wychowanków chcących kontynuować pobyt w Bursie Miejskiej w roku szkolnym 2020/2021

Przypominamy, że w dniach 12 – 18 sierpnia 2020r. są przyjmowane od wychowanków dokumenty dotyczące kontynuacji pobytu w Bursie Miejskiej w roku szkolnym 2020/2021.

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie może skutkować nieprzyjęciem do BM z powodu braku miejsc. Ponadto wychowankowie nie będą mogli składać Deklaracji wraz z dokumentacją w innym terminie.