Informacja na temat rekrutacji dla wychowanków starających się o miejsce w Bursie Miejskiej po raz pierwszy.

Informujemy, że dokumenty uczniów, które po raz pierwszy starają się o miejsce w Bursie Miejskiej muszą być złożone osobiście przez rodzica lub opiekuna prawnego w dniach 19-21.08.2020r. Dokumenty przysłane pocztą będą odsyłane.