Wychowankowie i Rodzice

Wychowankowie i Rodzice,

Zgodnie z informacją przekazaną podczas narady dyrektorów zorganizowanej w dniu 17.10.2020r. przez Delegaturę w Częstochowie KO w Katowicach, wszyscy wychowankowie, uczniowie wszystkich typów szkół, mogą korzystać z Bursy Miejskiej na zasadach określonych Umową zakwaterowania. Oznacza to,
że w placówkach zakwaterowani będą ci  wszyscy z Was, którzy mają taką potrzebę, także wychowankowie z Ukrainy, zawodnicy klubów sportowych.

Z uwagi na umieszczenie Częstochowy w strefie czerwonej, zobowiązani jesteście
do rygorystycznego stosowania Procedury postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID – 19 w Bursie Miejskiej w Częstochowie.