,,Czym skorupka za młodu…..

 

W tym miesiącu młodzież z naszej Bursy przygotowała gazetkę na temat przeciwdziałania niszczeniu mienia wspólnego i kradzieży. Podczas przygotowywania materiałów zwrócono uwagę, że dbałość o powierzone  mienie  wynosimy z domu i z lat spędzonych w szkole. Później utrwalamy jedynie zdobytą wiedzę i ją poszerzamy. Wychowankowie zauważyli,  że odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wandalizmu ponosimy tak naprawdę my wszyscy, jeżeli w porę nie potrafimy zareagować na akty niszczenia mienia i kradzieży w naszym otoczeniu.

Dlatego prosimy, by w przypadku zauważenia jakichkolwiek przejawów wandalizmu czy kradzieży reagować, a sprawców ostrzegamy – mamy nie tylko monitoring , lecz także  czujne oko mieszkańców i pracowników Bursy.

Agata Łącka, Zbigniew Dróbka.