Zmiana godziny posiedzenia Rady Pedagogicznej

Uprzejmie informuję, że  Rada Pedagogiczna  w dniu 11.02.2021r. z ważnych powodów zostanie przesunięta na godzinę 10:30.

O godzinie 10:15  proszę uruchomić aplikację, wejść na serwer Bursy Miejskiej
oraz połączyć się z kanałem głosowym. Konieczne jest sprawdzenie przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Pedagogicznej, czy wszyscy poprawnie się połączyli.

mgr Maria Kowaleczko-Miedzińska
Dyrektor Bursy Miejskiej