Przemoc to zło, z którym można wygrać!

W miesiącu lutym  nasi wychowankowie zajęli się tematem  przemocy. Wykonali gazetkę
pod hasłem „Przemoc to zło, z którym można wygrać”. Przemoc to intencjonalne działanie
lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawo i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego  „ jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.                                                                                                          Gazetka porusza kwestię agresji  biernej, czynnej, emocjonalnej, przemocy słownej
i fizycznej. Znalazły się w niej także informacje, jak radzić sobie w przypadku prześladowania, a także hasła przekonujące wychowanków, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i ze swoim problemem nigdy nie pozostaje sam, zawsze może zwrócić się o pomoc do osób dorosłych. Ponadto zaproponowano lekturę, miedzy innymi
„Agresja i przemoc w szkole” Ewy Czemierowskiej – Koruby.

Agata Łącka, Zbigniew Dróbka.