Nakręceni na pomoc.

Wychowankowie Bursy Miejskiej nie pierwszy raz biorą udział  w akcjach charytatywnych wykazując się ogromną empatią  i wielkim sercem. W I semestrze obecnego roku szkolnego zbierali nakrętki, które – przekazane dla Piotrusia Kijaka wspomogły jego leczenie. W semestrze II młodzież postanowiła włączyć się do akcji                     „ Eko –serce Wspólnie dla Częstochowy” zapoczątkowanej  przez Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy i popartej przez Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.         W ramach tej akcji na Placu Biegańskiego stanęło eko-serce, które mieszkańcy będą wypełniać nakrętkami. Posłużą one            11-letniemu Michałowi u którego zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy  i ciągle potrzebuje pracy ze specjalistami. Zachęcając wszystkich do wrzucania nakrętek
do serduszka na Placu informujemy jednocześnie, że wszystkie zebrane w Bursie Miejskiej w semestrze II nakrętki zostaną przekazane na szczytny cel pomocy Michałkowi. Z serca wychowanków dla eko-serca!

Akcję zbierania nakrętek w Bursie koordynują wychowawcy:   A. Michalak., B.Jakóbczak,        D. Kierat.