Informacja dla przystępujących do egzaminów próbnych

Wychowankowie przystępujący do egzaminów próbnych, którzy są zainteresowani zakwaterowaniem w BM w czasie ich trwania, muszą chęć pobytu zgłosić
do dn. 2.03.2021r. do godz. 11.00 telefonicznie pod nr 34 3444012 lub mailowo na adres kontakt@bursamiejska.czest.pl. Nie zgłoszenie woli zakwaterowania nie pozwoli na Wasz pobyt w Bursie ze względów organizacyjnych.

Prosimy zatem o podanie szczegółowych informacji dot. planowanych dni pobytu, zgodnych z harmonogramem egzaminów próbnych, od 3 do 16.03.2021r., z wyłączeniem sobót i niedziel. Zakwaterowanie w soboty i niedziele będzie rozpatrywane indywidualnie pod kątem zasadności.

Wszyscy chętni będą zakwaterowani w placówce przy ul. Legionów.

Koszty pobytu i wyżywienia będą naliczane zgodnie ze stawkami obowiązującymi wychowanków.