Mamy Młodzieżową Radę Bursy

meetingW dniu 17.10.2013r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2013/2014 posiedzenie Młodzieżowej Rady Bursy. Uczestniczyło w nim 15 osób reprezentujących poszczególne placówki Bursy Miejskiej, Pani Dyrektor Maria Kowaleczko – Miedzińska oraz opiekun MRB, Pani Pedagog Justyna Klejny. Podczas pierwszego spotkania udało się wyłonić Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy oraz ustalić zasady współpracy na ten rok szkolny. Obecni na spotkaniu wychowankowie, którym nie powierzono żadnej funkcji, również weszli do Młodzieżowej Rady Bursy. Będą służyć MRB cennym głosem doradczym. Są to następujące osoby: Marcin Suchecki, Klaudia Zagrodnik, Oskar Hadaś, Łukasz Fijołek, Kasjana Gniła. Wszyscy mamy nadzieję na owocną współpracę.