Pamięć o tych, którzy odeszli

  • A,11,Przed Świętem Zmarłych młodzież   z placówki Bursy Miejskiej przy ul. Kościuszki 8 udała  się pod opieką wychowawczyni Janiny Trzewiczek na cmentarz przy ul. św. Rocha,  aby oddać cześć pamięci zmarłym. Wspólnie  z uczniami  I  LO oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Liceum im .J. Słowackiego wychowankowie zatroszczyli się o nagrobki   i miejsca pochowku nauczycieli i pracowników  l LO, poetki Haliny Poświatowskiej – uczennicy „Słowackiego”, harcerzy, powstańców z 1863 roku, żołnierzy z I i II wojny światowej.Wykonano prace porządkowe, złożono kwiaty, zapłonęły znicze.To dla nas tak niewiele, a jednak wystarczy, aby nie zaginęła pamięć  o tych ludziach. Człowiek żyje tak długo, dopóki żyje pamięć o nim.                              Te odwiedziny na cmentarzu były wspaniałą  lekcja wychowawczą , uczącą szacunku dla zmarłych.