Remont w Bursie Miejskiej

Polecany

Mimo wakacji w Bursie Miejskiej przy ul. Prusa trwa remont. Jego celem jest dostosowanie placówki do wymogów przeciwpożarowych oraz zapewnienie naszym wychowankom bezpiecznych warunków pobytu.

Przebudowa obejmie m.in. rozebranie części stropu w klatkach schodowych, by można było zamontować klapy oddymiające, instalację systemu sygnalizacji pożaru, wymianę wewnętrznych hydrantów i stolarki drzwiowej, poszerzenie wejścia i malowanie.                 Gdy wymienia się elementy prowadzonych prac, to brzmi to niewinnie, ale tak na prawdę placówka przechodzi kapitalny remont. Tłumy budowlańców, stosy gruzu, pył, sprzęt budowlany i materiały, drabiny, kable, to codzienność w Bursie.
Pomimo wielu niedogodności dyrekcja, kierowniczka i pracownicy obsługi mozolnie i bez uskarżania się robią co tylko się da, aby już 1 września wszystko było dopięte na ostatni guzik i gotowe na powrót naszych wychowanków. Żeby tylko fachowcy zdążyli…

Mówi się, że wakacje dla placówek oświatowych są okresem wytchnienia, ale rok 2019 po raz kolejny pokazuje, że w Bursie Miejskiej przerwy w kwaterowaniu wychowanków tak na prawdę są okresem wytężonej pracy, aby zapewnić jak najlepsze i bezpieczne warunki.

A tak wygląda Bursa obecnie

 

 

 

Uwaga !

Polecany

Wychowankowie kontynuujący pobyt, którzy złożyli  do 31 lipca br., poprawnie wypełnione dokumenty, zostaną przyjęci do dotychczasowych placówek.

Lista wychowanków kontynuujących pobyt, z placówki przy ul. Nowowiejskiego, zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych w placówkach BM przy ul. Prusa 20 oraz Legionów 19/21 w dniu 01.08.2019 r.

Uwaga !

Polecany

Wyjątkowo  w tym roku rekrutacja do Bursy Miejskiej odbędzie się w placówce             przy ul. Legionów 19/21 (dojazd od ul. Faradaya, przez ul. Marysi).

Wnioski/deklaracje oraz dokumenty rekrutacyjne  należy składać w placówce Bursy      przy  ul. Legionów 19/21 w godzinach od 8.00 do 15.00 w dniach 25.-26.07 (wnioski / deklaracje) oraz 30-31.07 (wymagane dokumenty).

Listy kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych oraz przyjętych / nieprzyjętych do Bursy Miejskiej nie będą publikowane na stronie internetowej BM.     Bursa Miejska nie będzie udzielać informacji poprzez kontakt telefoniczny.

Listy będą wywieszone w placówkach Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20   oraz                Legionów 19/21  i  tylko w ten sposób zainteresowani dowiedzą się o wynikach rekrutacji.

 

Podst. prawna:

Prawo Oświatowe art. 158  ust. 4

„Listy o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.”