Przemoc – to największe zło…

        4 XII 2017r. w Złotej Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie odbyła się VI Konferencja  ,, Przemoc to zło z którym można wygrać ” pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka                                                Autorką i współorganizatorką w/w Projektu była Przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka p. Maria Kowaleczko- Miedzińska.               Wśród zaproszonych gości byli: pracownicy Wydziału  Edukacji i Wydziału Polityki Społecznej UM, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy przy Prezydencie Miasta oraz Miejskiego Zespołu ds rozwiązywania problemów alkoholowych, prokuratorzy, sędziowie, policjanci, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektorzy pedagodzy, nauczyciele szkół i licznie zgromadzona młodzież.

Uczestnikom Konkursu Plastycznego ,,Kochaj – nie bij” ufundowano bardzo piękne nagrody i tak:                                                                                                                           I-miejsce zajęła Roksana Kuchta– wychowanka Świetlicy Socjoterapeutycznej Dziupla działającej w ramach TKOPD                                                                II- miejsce Nikola Glińska z kl. IV z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3                    III- miejsce Klaudia Mikuta z kl. III z Gimnazjum                                                    wyróżniono  także Monikę Zgrzebną z I LO im. J. Słowackiego oraz Olę                 i Małgosię Biedę z Bursy Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej                                                               Następnie Przewodnicząca p. Maria Kowaleczko- Miedzińska z całą mocą przekonywała, że należy przeciwdziałać, a nawet walczyć z intencjonalnymi działaniami, które wykorzystując przewagę sił, naruszają prawa i dobra osobiste jednostek powodując cierpienia i szkody.                                                                                                       Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać Przewodniczącej Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka p. Mirosławy Kątnej, która zapewniała słuchaczy, że przemoc to największe zło.                                                                                    Następnie głos zabrał dr Zbigniew Wieczorek, pedagog społeczny i socjolog, który mówił o przenoszeniu zachowań agresywnych w systemach rodzinnych i możliwościach zmian.                                                                                                                      Kolejnym prelegentem była mł. asp. Agnieszka Furgalska koordynator procedury Niebieskiej Karty w KMP w Częstochowie, która mówiła o pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w kontekście realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz o skali zjawiska w Częstochowie.                                                                                     Spotkanie było bardzo dobrze przygotowane. Podczas konferencji wystąpiła także młodzież z I LO im. J. Słowackiego. Zobaczyć można było również przejmujące filmy dotyczące przemocy i jej przeciwdziałaniom.                                                                                 Później przy poczęstunku uczestnicy spotkania już w mniejszych grupach dyskutowali, rozmawiali i dzielili się wrażeniami z konferencji.                                                        Całe spotkanie odbyło się w niezwykle ciepłej i serdecznej atmosferze.         Konferencję miała przyjemność prowadzić p. Anna Dudzik- Orman.