Zmiany w Statucie Bursy Miejskiej

Informuję Wychowanków, że  z  dniem 12 lutego 2018r. nastąpiły zmiany                      w Statucie Bursy Miejskiej.

     W §21 Statutu skreślone zostały  następujące punkty:

     „8. Wychowanek skreślony tylko raz może ubiegać się o przyjęcie na okres próbny            1 m-ca do innej wskazanej przez Dyrektora placówki.

  1. Nienaganne zachowanie wychowanka w tym okresie daje mu prawo do ponownego ubiegania się o przyjęcie do Bursy, po otrzymaniu zgody Dyrektora”.

                                                                                                              Agata Noszczyk