Rada Pedagogiczna

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2018r. o godz. 8:30 odbędzie się szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Edukacja włączająca w Bursie w świetle nowych uregulowań prawnych”.

Miejsce spotkania – placówka BM przy ul. Prusa 20

Obecność obowiązkowa.