Uwaga! Zmiana wysokości opłat za zakwaterowanie od października 2019r.

Informujemy, że od 1 października 2019r. wysokość opłat za zakwaterowanie wychowanków ulegnie zmianie i będzie wynosić:
93 zł  za miesiąc- pobyt 5-dniowy
121 zł za miesiąc – pobyt 7-dniowy

Zmiany dokonane przez Radę Miasta Częstochowy na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r.,poz. 506, poz. 1309) i § 76 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2015, poz. 1872 z późn. zm.).

Odnośnik do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, gdzie można zapoznać się z treścią Uchwały nr. 181.XVI.2019 Rady Miasta Częstochowy dotyczącą ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej.

Zajęcia integracyjne dla nowych wychowanków .

Dnia 12.09.2019r. w Bursie Miejskiej przy ul. Jasnogórskiej odbyły się zajęcia integracyjne dla wychowanków będących w placówce pierwszy rok. Prowadziły je panie: Aleksandra Politańska i Grażyna Pydzińska.
Na spotkaniu skupiliśmy się na poznawaniu imion wychowanków, ich zainteresowań, cech osobowości i upodobań. Każdy z uczestników miał możliwość zaprezentowania swojej osoby w czasie wspólnych zabaw i ćwiczeń. Już od pierwszego momentu zajęć, kiedy utworzyliśmy wspólny krąg, dało się odczuć przyjazną atmosferę rozluźnienia, swobody i dobrych nastrojów. Wychowankowie wykazywali się dużą aktywnością i zaangażowaniem.
Miłym zaskoczeniem dla prowadzących był fakt przyjścia na zajęcia młodzieży ze starszych roczników. Osoby te chciały poznać nowych kolegów i nowe koleżanki. Opowiadały zgromadzonym o swoim pobycie w placówce w poprzednich latach. Wypowiedziały dużo ciepłych, miłych słów i pochwał na temat Bursy i atmosfery w niej panującej.
Zajęcia zakończyły się gromkimi brawami i uśmiechami na twarzach.
Do zobaczenia!

Nowy Rok Szkolny 2019/2020

Wybiła godzina. Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłyną pracowite nad książką, nad zeszytem. Życzymy Wam wszystkim na Roku Szkolnego początek dużo zapału, uśmiechu i samych piątek!

Dyrektor BM
Maria Kowaleczko-Miedzińska

Wicedyrektor BM
Renata Dudek