Informacja dla Wychowanków Bursy Miejskiej dotycząca wydawania paczek noworocznych

Zapraszamy Wychowanków Bursy Miejskiej do odbioru paczek noworocznych.

Paczki wydawane będą w placówce Bursy Miejskiej przy ul. Prusa 20
w dniach 8.02.2021r. – 12.02.2021r.
i 15.02.2021r. – 19.02.2021r.,
w godzinach 7:30 – 14:30.

Paczki, które nie zostaną odebrane w wyznaczonym terminie wydane zostaną wychowankom obecnie przebywającym w Bursie Miejskiej.