SKĄD WZIĘŁO SIĘ ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH?

14 lutego od wielu lat w Polsce obchodzony jest tzw. Dzień zakochanych,
czyli Walentynki.

Już w średniowieczu mieszkańcy Europy obchodzili 14 lutego jako święto miłości.

Nie byłoby Walentynek bez świętego Walentego.

Dzisiejszy św. Walenty był kiedyś biskupem w czasach panowania Cesarza Klaudiusza II Grockiego, który to zakazywał udzielania ślubu swoim żołnierzom, gdyż żonaci żołnierze niechętnie wyruszali na wojny. Biskup Walenty, mimo zakazu, łączył potajemnie zakochanych, za co został stracony 14 lutego. Dzień ten ogłoszono dniem św. Walentego. Co prawda święty Walenty został opiekunem epileptyków
i psychicznie chorych, jednak do tego grona dołączyli wkrótce zakochani.
Może i słusznie, gdyż niektórzy przyrównują miłość, stan zakochania do szaleństwa.

Obecnie 14 luty kojarzony jest głównie z wysyłaniem kartek walentynkowych, ofiarowaniem sobie czekoladek w kształcie serc, czy pluszowych misiów.

Wszyscy zasługują na to, aby kochać i być kochanym, nie tylko 14 lutego.

Okazujmy sobie miłość na co dzień!

Małgorzata Gorzelak

Przemoc to zło, z którym można wygrać!

W miesiącu lutym  nasi wychowankowie zajęli się tematem  przemocy. Wykonali gazetkę
pod hasłem „Przemoc to zło, z którym można wygrać”. Przemoc to intencjonalne działanie
lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawo i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego  „ jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.                                                                                                          Gazetka porusza kwestię agresji  biernej, czynnej, emocjonalnej, przemocy słownej
i fizycznej. Znalazły się w niej także informacje, jak radzić sobie w przypadku prześladowania, a także hasła przekonujące wychowanków, że każdy ma prawo czuć się bezpiecznie i ze swoim problemem nigdy nie pozostaje sam, zawsze może zwrócić się o pomoc do osób dorosłych. Ponadto zaproponowano lekturę, miedzy innymi
„Agresja i przemoc w szkole” Ewy Czemierowskiej – Koruby.

Agata Łącka, Zbigniew Dróbka.

Czytaj dalej